Privatlivspolitik for Kometernes Jul 2021 – TV 2 Danmark A/S

Følg

Senest opdateret:


Version: 21. oktober 2021

 

TV 2 Danmark A/S (”TV 2”) vil i juleperioden 2021 indsamle brugernes videoer omhandlende deres tegninger på et samlekort. Under kampagnen for Kometernes Jul 2021 kan en bruger uploade en video af dem selv med deres tegning via TV 2’s kampagnesite.

Denne privatlivspolitik indeholder information, som TV 2 efter lovgivningen skal give om behandling af personoplysninger.

 

1.     Personoplysninger og formål 

TV 2 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

Vi behandler oplysninger om navn, din e-mailadresse og personbilleder, som indgår i din indsendte video.

Formålene med behandlingen er

 • At indsamle indsendt brugerindhold i forbindelse med vurderingen af dette indhold i deltagelsen i en konkurrence og dertilhørende præmiering.
 • At indsamle indsendt brugerindhold, for at fremvise dette selvstændigt eller i sammensat materiale på TV 2s tv-kanaler, digitale platforme (tv2.dk og apps) samt sociale medier og i redaktionelle programmer
 • At opfylde eventuelle forpligtelser til at angive ophavsmanden til de indsendte videoer
 • At kunne komme i kontakt med dig, f.eks. hvis din video er helt unik, og vi ønsker at bruge det i andre sammenhænge
 • At opfylde databeskyttelseslovgivning og varetage legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og lovgrundlaget for behandlingen samt iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Potentielt undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling som er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder samt håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

 

2.     Kilder 

Personoplysninger indsamles fra den person, der indsender videoen med juleønsket.

Du uploader din video med din tegning frivilligt, og der er ingen konsekvenser ved ikke at indsende den.

 

3.     Lovgrundlag 

Vores lovgrundlag for behandlingen er

 • Samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a)
 • Overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c), jf. ophavsretslovens §§ 2 og 3

 

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykke, vil tilbagekaldelsen ikke påvirke behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Kontaktinformation findes nederst.

 

4.     Overførsel af personoplysninger til databehandlere 

Vi benytter en række databehandlere som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt vores IT-leverandører, herunder hosting-leverandør og it-konsulenter.

 

5.     Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS 

Vi overfører på nuværende tidspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, men forbeholder os at overføre personoplysninger til tredjelande fremover.

 

6.     Opbevaringsperiode 

Hvis du har uploadet videoer via kampagnesitet, opbevarer TV 2 personoplysninger i 6 måneder fra afslutning af kampagnen Kometernes Jul 2021.

 

7.     Dine rettigheder 

Du har – på lovgivningens betingelser – disse rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger
 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at få begrænset behandling af personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet (ved behandling af elektroniske personoplysninger, hvor lovgrundlaget er samtykke eller kontrakt, er der ret til at få personoplysninger afgivet af dig overført i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format)
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser)
 • Retten til at trække samtykke tilbage

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 

Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor lovgrundlaget er legitime interesser. TV 2 må derefter ikke længere behandle eller videregive personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

8.     Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

 

TV 2 DANMARK A/S, CVR 10413494, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C

Telefonnr.: 89 88 12 12

E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk

Drevet af Zendesk