TV 2 PLAY Erhvervsabonnementsbetingelser

Følg

Senest opdateret:


Vilkårene er gældende for kunder på eksisterende erhvervskontrakter, der omfatter:

1) At opkrævningen for abonnementet foregår via faktura (kan være elektronisk).

2) At abonnementet er bindende i 12 måneder. Herefter 1 måneds opsigelsesvarsel.

3) At abonnementet betales årligt forud.

 

Vilkår og betingelser for TV 2 PLAY Erhvervsabonnement

Gældende pr. 23/04/2019

 

Aftalens indgåelse

Når virksomheden køber adgang til TV 2 PLAY, indgår virksomheden aftale med TV2 DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C, tlf. 65 91 91 91, fax 65 91 33 22, e-mail kundeservice@tv2.dk.

 

Abonnementer

TV 2 PLAY erhvervsabonnement giver adgang til Favorit Pakken med fem live kanaler (Ikke TV 2 SPORT + TV 2 SPORT X) og TV 2s on demand-udsendelser med undtagelse af sport on demand eller til Favorit + Sport pakken med adgang til alle syv livekanaler og fuld adgang til alt on demand indhold på TV 2 PLAY.
Reklameblokke indgår i livekanalerne, men du får ikke reklamer på on demand-indhold.

Virksomhedens abonnement på TV 2 PLAY fornyes automatisk, indtil virksomheden vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når virksomheden tegner et abonnement, indgår virksomheden en betalingsaftale med TV 2, hvorved virksomheden accepterer, at TV 2 løbende opkræver et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement.

Af praktiske årsager er et erhvervsabonnement fastsat til 365 dage.

 

Enheder

TV 2 PLAY er udviklet til digitale enheder. Softwaren kan variere alt efter enhed og medie, og funktionaliteterne kan også være forskellige fra enhed til enhed.  

 

Begrænsninger i brug af tjenesten

Det fulde indhold af TV 2 PLAY kan tilgås indenfor Kongeriget Danmark. Regler vedtaget i EU gør det desuden muligt at få adgang til dit TV 2 PLAY-abonnement, under midlertidige ophold uden for Danmark, men inden for EU. Det er ikke tilladt at tilgå TV 2 PLAY uden for EU med en dansk IP-adresse.

Visse serier og film vil af rettighedsmæssige årsager kun være tilgængelige på tjenesten i en begrænset periode.

Udvalgte programmer kan downloades til offline brug.


Betaling

Virksomheden skal betale for adgang til TV 2 PLAY i hele aftaleperioden.

 

Parternes forpligtigelser

TV 2 er forpligtet til at levere TV 2 PLAY, så længe abonnementsaftalen er i kraft.

Erhvervsabonnementet er knyttet til virksomhedens brugernavn og kan benyttes af ansatte i virksomheden. Virksomheden har adgang til indholdet fra TV 2 PLAY på to enheder ad gangen.

For at forhindre misbrug kan virksomheden højst benytte tre forskellige modtage-enheder inden for 24 timer, f.eks. to PC'ere og en iPad. Virksomheden vil blive bedt om at registrere sine modtage-enheder og kan højst benytte fem forskellige modtage-enheder. På virksomhedens profilside ”Mit TV 2” er det muligt at registrere og styre, hvilke modtage-enheder, der har adgang. 

Virksomheden må ikke udsende indholdet fra TV 2 PLAY offentligt, og virksomheden må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra TV 2 PLAY. Hvis TV 2 konstaterer eller har mistanke om, at virksomheden handler i strid hermed eller deler brugeradgangen med personer uden for virksomheden, kan TV 2 uden varsel afskære virksomhedens adgang til at benytte TV 2 PLAY. TV 2 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.

Virksomheden må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af TV 2 PLAY i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af TV 2 PLAY.

TV 2 tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle erhvervsabonnenter altid kan få adgang til TV 2 PLAY, og TV 2 vil bestræbe sig på, at TV 2 PLAY er tilgængeligt på alle tidspunkter. Ved live tv-udsendelser forbeholder TV 2 sig ret til at begrænse adgangen, hvis det - på grund af for mange samtidige brugere - anses for nødvendigt for at undgå nedbrud under udsendelsen.

Der kan forekomme, at enkelte programmer på TV 2s kanaler - både live-udsendelser og on demand - af rettighedsmæssige årsager ikke er tilgængelige på TV 2 PLAY. Brugere, som dermed afskæres fra at kunne se den/de berørte udsendelser, er ikke berettiget til nedslag i abonnement eller tilbagebetaling.

TV 2 påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. TV 2 fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at virksomheden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.

 

Ændringer af indhold, vilkår og priser

TV 2 kan til enhver tid ændre indholdet af TV 2 PLAY. Ved væsentlige ændringer vil virksomheden modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, virksomheden har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet. Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

TV 2 kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ved prisændringer vil virksomheden modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, virksomheden har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.

TV 2 kan løbende ændre og tilrette TV 2 PLAY Erhvervsabonnementsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil virksomheden modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse virksomheden har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet. Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

 

Ophør

Årsabonnementer kan opsiges med 30 dages varsel, når der er gået 365 dage efter aftalens indgåelse.

Hvis betalingsfristen overskrides med mere end 30 dage eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har TV 2 ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som TV 2 har lidt.

 

Elektronisk og telefonisk henvendelse

Ved oprettelse af et erhvervsabonnement på TV 2 PLAY, giver virksomheden samtidig samtykke til at TV 2 PLAY må kontakte virksomheden med elektronisk post og kontakte virksomheden via telefon. Virksomheden kan modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på virksomhedens registrerede e-mailadresse, SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer, og beskeder via de sociale medier virksomheden har integreret med sin erhvervsprofil på TV 2 PLAY.

TV 2 PLAY vil via elektronisk post kontakte virksomheden med vejledning i, hvordan virksomheden får mest ud af sit TV 2 PLAY-produkt, samt informationer om indhold, serviceopdateringer mv. vedrørende TV 2 PLAY. Virksomheden vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i, hvordan virksomheden får mest ud af sit nuværende abonnement. Virksomheden kan til enhver tid afmelde disse beskeder under "Afmeld" i en af de mails, vi sender til virksomheden.

 

Tvister

Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

 

Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende erhvervsabonnement og brug af TV 2 PLAY kan rettes til TV 2s Kundeservice, tlf. 89 88 12 12, e-mail kundeservice@tv2.dk.

Drevet af Zendesk