Privatlivspolitik for konsulenter (med IT-adgang mv.) hos TV 2 Danmark A/S

Følg

Senest opdateret:


Når konsulenter arbejder for TV 2 Danmark A/S (”TV 2”), behandler TV 2 som dataansvarlig en række personoplysninger om de pågældende. I denne privatlivspolitik beskrives en række forhold omkring behandling af personoplysninger, som TV 2 har pligt til at give ifølge databeskyttelseslovgivningen.

1. Typer af personoplysninger, kilder og formål

TV 2 behandler disse personoplysninger om konsulenter:

Personoplysningerne indsamles fra konsulenten, fra konsulentens arbejdsgiver, og hos TV 2.

Oplysningerne behandles til disse formål:

2. Det juridiske grundlag

TV 2’s juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne er:

3. Frivillighed

Når TV 2 indsamler personoplysninger direkte fra konsulenten, afgiver konsulenten oplysninger frivilligt eller som led i opfyldelsen af TV 2’s aftale med konsulenten selv eller dennes arbejdsgiver. Konsekvensen af ikke at afgive personoplysningerne er, at TV 2 ikke kan varetage formålene ovenfor og ikke kan indgå eller opretholde aftalen om konsulentydelser.

4. Videregivelse af konsultentens personoplysninger

TV 2 videregiver visse af konsulentens personoplysninger til følgende tredjeparter:

 • Skattestyrelsen, hvis TV 2 har indberetningspligt.
 • Konsulentens arbejdsgiver (hvis aftalen ikke er indgået med konsulenten direkte)
 • Revisorer, juridiske rådgivere og andre typer af rådgivere
 • Politi - hvis relevant ved mistanke om strafbare forhold mv.
 • Parkeringsselskab

Det juridiske grundlag for videregivelser

 • TV 2 kan videregive personoplysninger til rådgivere og retshåndhævende myndigheder, jf. pkt. databeskyttelseslovens §§ 8 og 11 og art. 6, stk. 1, litra f og art. 9, stk. 2, litra g, i TV 2’s legitime interesser er at søge rådgivning og etablering, fastlæggelse eller forsvar af retskrav. TV 2 kan endvidere videregive personoplysninger, såfremt TV 2 er pålagt dette i henhold til lovgivning eller offentlig myndigheders forespørgsel eller påbud.
 • TV 2 kan have indberetningspligt til Skattestyrelsen efter skattekontrolloven for konsulenter efter statsskattelovens § 4, eller være forpligtet til at videregive oplysninger til revisorer efter selskabsloven og revisorloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).


5. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

TV 2 overfører personoplysningerne til følgende kategorier af databehandlere, som pt. er:

 • IT-leverandører, herunder hosting-leverandører til TV 2s IT-systemer og af backup og leverandører af supportydelser til IT-systemer.
 • Leverandør af system til adgangskontrol
 • Leverandør af gæstekort og parkeringskort


6. Overførsler til tredjeland

Vi overfører på nuværende tidspunkt ikke personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, men vi forbeholder os ret til at gøre det fremadrettet.


7. Opbevaringsperiode

TV 2 opbevarer personoplysninger om konsulenten, så længe TV 2 har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker iht. bogføringsloven samt reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, slettes personoplysningerne forinden, herunder i forbindelse med ophøret af konsulentopgaven.


8. Konsulentens rettigheder

Konsulenten har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger – visse rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at få begrænset oplysninger
 • Retten til dataportabilitet (ved behandling baseret på samtykke eller kontrakt)

Konsulenten har også ret til at klage til Datatilsynet.


9. Kontakt

Hvis konsulenten har spørgsmål om behandling af personoplysningerne eller udnyttelsen af rettigheder, er konsulenten velkommen til at kontakte TV 2s kundeservice på følgende måde:

 • + 45 89 88 12 12
 • E-mail.: kundeservice@tv2.dk

 TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C

Danmark

CVR. nr.: 10 41 34 94

 

Drevet af Zendesk