Privatlivspolitik for jobansøgere til TV 2 Danmark A/S

Følg

Senest opdateret:


Version: 23. oktober 2020

I forbindelse med din ansøgning om ansættelse hos TV 2 Danmark A/S (”TV 2”) behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskriver vi en række forhold omkring vores behandling af personoplysninger, som vi har pligt til at give ifølge lovgivningen.

1. Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt følgende typer af oplysninger om dig (jobansøger), når du ansøger om job hos TV 2:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, civil status/familieforhold, NemID, telefonnummer, e-mailadresse, CV, uddannelse og kurser, eksamensbeviser, køn, evt. børn, alder, foto (hvis ansøgeren sender det), evt. LinkedIn profil, referencer og resultat af personlighedstest mv.
 • Særlige kategorier af personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger (f.eks. hvor der skal tages særligt hensyn til dig eller iværksættes tilpasningsforanstaltninger eller hvor du ifølge lovgivningen har pligt til at give os sådanne oplysninger.
  • Oplysninger om strafbare forhold/straffeattest, hvis det er relevant for stillingen

 

2. Formål

De formål, som vi indsamler og behandler dine personoplysninger til, er disse:

 • Oprettelse af jobansøgning på vores portal med NemID
 • Gennemgang af din jobansøgning
 • Vurdering af dine faglige og personlige kvalifikationer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til TV 2
 • Planlægning af ansættelsessamtaler
 • Forberedelse af overgang til ansættelse
 • Indhentelse af referencer fra tidligere arbejdsgivere
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål, herunder dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, og for at etablere, forsvare eller fastlægge et retskrav.

 

3. Kilder

Personoplysningerne indsamles fra den enkelte jobansøger og/eller LinkedIn/Jobindex eller en anden rekrutteringsside, bortset fra referencer, der indsamles fra tidligere arbejdsgivere.

 

4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne:

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Navn, adresse, civil status/familieforhold, NemID, telefonnummer, e-mailadresse, CV, uddannelse og kurser, eksamensbeviser, køn, evt. børn, alder, foto (hvis ansøgeren sender det), evt. LinkedIn profil.

 

Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser, som er vurdering af dine faglige kvalifikationer og sociale kompetencer som led i rekrutteringen af nye medarbejdere til TV 2, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f) og Databeskyttelseslovens § 6.

Referencer og personlighedstests

Når vi indhenter og behandler oplysninger om referencer og personlighedstests, er det baseret på dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a) og Databeskyttelseslovens § 6.

Strafbare forhold

TV 2 behandler oplysninger om strafbare forhold/straffeattest, såfremt det er relevant for stillingen.

Straffeattesten indhentes på baggrund af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jfr. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Såfremt straffeattesten indeholder oplysninger om strafbare forhold sker den videre behandling af oplysningerne på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jfr. databeskyttelseslovens §8, stk. 3, sidste punktum.

Helbredsoplysninger

Når vi indhenter og behandler dine helbredsoplysninger, er det baseret på Helbredsoplysningslovens kapitel II.


Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for rekrutteringen af nye medarbejdere, giver du os frivilligt personoplysningerne med henblik på dette formål. Du er ikke forpligtet til at give os nogen personoplysninger. Konsekvenserne af ikke at give os dem vil være, at vi ikke kan evaluere dine faglige kvalifikationer og sociale kompetencer, og dermed at vi heller ikke kan tilbyde dig ansættelse.

 

5. Samtykke

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

 

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandør, som opbevarer personoplysningerne for os. Vi kan også anvende leverandører til brug for at gennemføre personlighedstests.

Vi overfører personoplysninger til f.eks. Jobindex eller en anden rekrutteringsrådgiver/platform, hvis de hjælper med at kontakte jobansøgere.

 

7. Videregivelse af dine personoplysninger

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til andre virksomheder inden for TV 2-koncernen, gør vi det baseret på dit forudgående samtykke til videregivelsen. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage, dog alene med fremtidig virkning, dvs. videregivelser der har fundet sted inden en tilbagekaldelse, vil fortsat være lovlige.

 

8. Opbevaringsperiode

Hvis der meddeles afslag, slettes jobansøgninger og øvrige personoplysninger ved afslutningen af ansættelsesproceduren, når de vedrører en konkret stilling, medmindre vi har dit samtykke til at opbevare dine personoplysninger og jobansøgning i længere tid.

Bliver du ansat hos TV 2, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med privatlivspolitikken for medarbejdere, som du får ved ansættelsen.

 

9. Dine øvrige rettigheder

Du har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger – visse rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at få begrænset oplysninger
 • Retten til dataportabilitet (ved behandling baseret på samtykke)
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser).

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

 

Ret til indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor vores hjemmel til behandling er legitime interesser som angivet ovenfor. TV 2 må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske direkte via HR-ON platformen eller ved at kontakte TV 2s Databeskyttelsesansvarlige på følgende måde:

 • Mail: persondata@tv2.dk

 

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C

Danmark

 

Drevet af Zendesk