Privatlivspolitik for løbende kunde- og samarbejdsforhold med TV 2 Danmark A/S

Følg

Senest opdateret:


Version: September 2018

Denne privatlivspolitik gælder for kunder og samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse i forbindelse med BetalingsTV, reklamesalg, udarbejdelse af kundetilfredshedsundersøgelser, sponsorater, arrangementer og kundeevents, nyhedsbrevsservice, fakturering samt betaling af fakturaer mv. I denne forbindelse indsamler og behandler TV 2 Danmark A/S (”TV 2”) som dataansvarlig en række personoplysninger om vores kunder og samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse.

1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til følgende formål:

 

2. Kilder

Personoplysningerne indsamles primært fra dig eller din arbejdsgiver.

 

3. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne enten for at kunne indgå en kontrakt med os eller frivilligt (fsva. markedsføring). Når du skal indgå en kontrakt med os, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opfylde kontrakten, holde løbende kontakt og fakturere for vores serviceydelser mv. Konsekvensen af ikke at give os oplysningerne vil være, at vi formentlig ikke kan indgå eller opfylde kontrakten.

Fsva. markedsføring, herunder nyhedsbreve, er du ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Konsekvensen vil dog være, at du ikke kan modtage markedsføring og nyhedsbreve fra os.

 

4. Videregivelse af personoplysningerne

Vi videregiver til og deler dine personoplysninger med følgende modtagere:

 • Vores rejsearrangør Egencia Denmark A/S (ved arrangement af kundeture, booking af fly og hotel mv.)
 • Banker
 • Politiet eller andre offentlige myndigheder men kun hvis påkrævet.
 • Rådgivere, bydere på virksomhed mv.
 • Revisorer
 • Advokater

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger følger af behandlingsgrundlagene ovenfor. Det juridiske grundlag for videregivelse til politiet eller andre offentlige myndigheder er TV 2’s juridiske forpligtelser eller tredjeparters legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c), art. 6(1)(f) og art. 10, jf. databeskyttelseslovens §§ 6, 8 og 11. TV 2’s legitime interesser er retten til at varetage juridiske interesser.

 

5. Samtykke

I de tilfælde hvor vores indsamling, behandling og videregivelse er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke indsamlingen, behandlingen og/eller videregivelsen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

 

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi benytter en række databehandlere som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt:

 • Vores leverandører af IT-systemer og andre IT-leverandører
 • Vores leverandør af gæstekort
 • Vores leverandør af kundetilfredshedsundersøgelser

 

7. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører på nuværende tidspunkt ikke personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, men forbeholder os ret til at gøre det fremadrettet.


8. Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år efter vores samarbejdsforhold er ophørt, jf. bogføringsloven.

For så vidt angår adgangskort til gæster, sletter vi oplysningerne en uge efter udtjekning.

For så vidt angår direkte markedsføring, herunder nyhedsbreve, sletter vi dine oplysninger 5 år efter samtykke er tilbagekaldt eller senest udnyttet.  

 

9. Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at få begrænset oplysninger
 • Retten til dataportabilitet (ved behandling baseret på samtykke eller kontrakt)
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser, eller når formålet er direkte markedsføring)
 • Retten til at trække samtykket tilbage

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ret til indsigelse – legitime interesser

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. TV 2 må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Ret til indsigelse - markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.             

 

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte TV 2:

 

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C

Danmark

Telefonnr.: 89 88 12 12

E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk

 

 

 

 

Drevet af Zendesk