Privatlivspolitik for løbende kunde- og samarbejdsforhold med TV 2 Danmark A/S

Følg

Senest opdateret:


Version: 1.3

Denne privatlivspolitik gælder for kunder og samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse i forbindelse med BetalingsTV, reklamesalg, udarbejdelse af kundetilfredshedsundersøgelser, sponsorater, arrangementer og kundeevents, nyhedsbrevsservice, fakturering samt betaling af fakturaer mv. I denne forbindelse indsamler og behandler TV 2 Danmark A/S (”TV 2”) som dataansvarlig en række personoplysninger om vores kunder og samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse.

1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til følgende formål:

Kategorier af registrerede

Kategorier af personoplysninger

Formål

Kunder (fysiske personer)

Kontaktpersoner hos kunder og samarbejdspartnere

 

 

 

Navn, firma, afdeling, arbejdsfunktion, lokation, firmaadresse, arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse)

Bankkontonummer

Besvarelse af tilfredshedsundersøgelser og eventuel opfølgning

Fødselsdato, paskopi, evt. golfhandicap, kørekortnummer

Jubilæumsdato

 

 

 

 

 

 

Oprette kunder i BetalingsTV, sponsorsite og andre systemer, udarbejde gæstekort og sikkerhed i forhold til besøgende hos TV 2, levering af aftalte ydelser.

Fakturaer (betale og sende), refusioner, overholdelse af bogføringsloven.

Varetage samarbejde, løbende kundepleje og foretage kundetilfredshedsundersøgelser for at forbedre services mv.

Invitation og tilmelding til arrangementer og events.

Arrangere og booke rejser ved deltagelse i salgsseminarer i Danmark eller i udlandet og deltagelse på kundearrangementer, events og kundeture.

Sende gaver mv. ved jubilæer, fødselsdage mv. Oprettelse af PLAY demoabonnementer.

 

Modtagere af nyhedsbreve

Tilmelding til nyhedsbreve

Administrere og fremsende nyhedsbreve fra TV 2, tracke læsning mv. som beskrevet ved tilmelding.

Kunder med et TV 2 Connect login

 

Navn, firma, afdeling, arbejdsfunktion, lokation, firmaadresse, arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse)

Hvilken type enhed og browser kunden anvender, unikt bruger-id, unikt id for det aktuelle besøg, det samlede antal besøg, den gennemsnitlige tid der er brugt, hvilke sider der er tilgået, og i hvilken rækkefølge, adfærd på de enkelte undersider og eventuel interesse i specifikke produkter.

 

Statistiske og analysemæssige formål, herunder i forbindelse med problemområder og kundetilfredshed, så vi kan forbedre TV 2’s digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TV 2’s digitale tjenester og/eller til udvikling af helt nye tiltag og produkter.

 

Øvrigt

Alle personoplysninger ovenfor

Vi behandler desuden personoplysningerne til disse formål:

Overholdelse af gældende persondatalovgivning og andre legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, samt i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salg af virksomheden.

 

 

2. Kilder

Personoplysningerne indsamles primært fra dig eller din arbejdsgiver.

 

3. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

Kategorier af registrerede

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Kunder (fysiske personer)

TV 2’s indgåelse og opfyldelse af kontrakter med kunder har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og databeskyttelseslovens § 6.

Kunder (fysiske personer)

 

Kontaktpersoner hos kunder og samarbejdspartnere

 

Kunder med et TV 2 Connect login

 

 

Vi behandler personoplysninger som led i vores legitime interesser i at varetage løbende kundekontakt og kundepleje, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

 

Vores legitime interesser i at foretage kundetilfredshedsundersøgelse for at kunne forbedre vores services overfor kunder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

 

Vores legitime interesser i at kunne dokumentere og videreudvikle vores forretning, herunder eksisterende produkter, mandskab og have blik for trends og fremtidige produkter.

 

Oplysninger kan også indhentes på baggrund af samtykke til lagring af og adgang til cookies, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”).

 

For at overholde vores forpligtelser efter bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c), jf. databeskyttelseslovens § 6, jf. bogføringsloven.

 

Vores legitime interesser i at afholde events, kundearrangementer og kundeture, fremsende gaver, tildele PLAY demoabonnementer, fremsende nyhedsbreve og andet markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

 

Behandling af paskopier (herunder personnummer) ved rejsebooking sker på baggrund af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a), jf. databeskyttelseslovens §§ 6 og 11, stk. 2, nr. 2.

 

Modtagere af nyhedsbreve

Ved direkte markedsføring (nyhedsbreve mv.) er det juridiske grundlag vores legitime interesser i at sende dig nyhedsbreve, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne enten for at kunne indgå en kontrakt med os eller frivilligt (fsva. markedsføring). Når du skal indgå en kontrakt med os, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opfylde kontrakten, holde løbende kontakt og fakturere for vores serviceydelser mv. Konsekvensen af ikke at give os oplysningerne vil være, at vi formentlig ikke kan indgå eller opfylde kontrakten.

 

Fsva. markedsføring, herunder nyhedsbreve og PLAY demo abonnementer, er du ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Konsekvensen vil dog være, at du ikke kan modtage markedsføring og nyhedsbreve fra os.

 

4. Videregivelse af personoplysningerne

Vi videregiver til og deler dine personoplysninger med følgende modtagere:

 • Vores rejsearrangør Egencia Denmark A/S (ved arrangement af kundeture, booking af fly og hotel mv.)
 • Samarbejdspartnere og leverandører i forbindelse med afvikling af kundearrangementer og events
 • Banker
 • Politiet eller andre offentlige myndigheder men kun hvis påkrævet.
 • Rådgivere, bydere på virksomhed mv.
 • Revisorer
 • Advokater

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger følger af behandlingsgrundlagene ovenfor. Det juridiske grundlag for videregivelse til politiet eller andre offentlige myndigheder er TV 2’s juridiske forpligtelser eller tredjeparters legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c), art. 6(1)(f) og art. 10, jf. databeskyttelseslovens §§ 6, 8 og 11. TV 2’s legitime interesser er retten til at varetage juridiske interesser.

 

5. Samtykke

I de tilfælde hvor vores indsamling, behandling og videregivelse er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke indsamlingen, behandlingen og/eller videregivelsen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

 

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi benytter en række databehandlere som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt:

 • Vores leverandører af IT-systemer og andre IT-leverandører
 • Vores leverandør af gæstekort
 • Vores leverandør af kundetilfredshedsundersøgelser

 

7. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS. Visse leverandører er beliggende i lande, der er godkendt af EU Kommissionen som såkaldte sikre tredjelande, dvs. lande der beskytter dine data på omtrent samme niveau som tilfældet er indenfor EU/EØS. Du kan læse mere om hvilke lande, der er sikre tredjelande, på EU Kommissionens hjemmeside her.

 

Andre leverandører vil være beliggende i usikre tredjelande udenfor EU/EØS. Når vi overfører data til disse er det juridiske grundlag typisk EU Kommissionens standardaftale “Standard Contractual Clauses”. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog via EU Kommissionens hjemmeside (her). Overførsler til USA kan baseres på EU-U.S. Data Privacy Framework, såfremt modtageren af data er certificeret i henhold til denne ordning, ligesom overførsler i særlige situationer også kan ske på basis af andre overførselsgrundlag oplistet i GDPR Artikel 46, f.eks. modtagerens godkendte ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). Du kan kontakte os, hvis du ønsker at modtage en kopi af det overførselsgrundlag, der er anvendt.

 

8. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år efter vores samarbejdsforhold er ophørt, jf. bogføringsloven.

For så vidt angår adgangskort til gæster, sletter vi oplysningerne en uge efter udtjekning.

For så vidt angår direkte markedsføring, herunder nyhedsbreve, sletter vi dine oplysninger 5 år efter samtykke er tilbagekaldt eller senest udnyttet.  

 

9. Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at få begrænset oplysninger
 • Retten til dataportabilitet (ved behandling baseret på samtykke eller kontrakt)
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser, eller når formålet er direkte markedsføring)
 • Retten til at trække samtykket tilbage

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Ret til indsigelse – legitime interesser

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. TV 2 må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Ret til indsigelse - markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

 

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte TV 2:

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C
Danmark
Telefonnr.: 89 88 12 12
E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk

 

 

 

Drevet af Zendesk