ZULU Legatet: Privatlivspolitik

Følg

Senest opdateret:


ZULU LEGATET: PRIVATLIVSPOLITIK

1.0. Indledning

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med din ansøgning til ZULU Legatet, indsamler og behandler TV 2 Danmark A/S som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.  

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for din ansøgning til ZULU Legatet.

 

2.0. Typer af personoplysninger og formål

For at kunne få behandlet din ansøgning, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Din e-mailadresse
 • Dit fulde navn

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

 • Identifikation og vurdering af indsendte ansøgninger.
 • Kontakt til de valgte modtagere af legatmidler.
 • Identifikation af indsendte ansøgninger i forbindelse med tilbagetrækning af ansøgeres samtykke til vores behandling af persondata.

3.0. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, er, at indsamling og behandling heraf er nødvendige for, at vi kan indgå en aftale med dig, herunder registrere dig som ansøger af legatmidler samt eventuelt kontakte dig med henblik på overlevering af legatmidler, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og § 12 i Databeskyttelsesloven.


4.0. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan deltage i ansøgning til ZULU Legatet. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan ansøge ZULU Legatet.

 

5.0. Videregivelse af dine personoplysninger

TV 2 videregiver ikke de indsendte personoplysninger i forbindelse med ZULU Legatet til tredjepart

TV 2 kan dog videregive disse personoplysninger, såfremt TV 2 er pålagt dette i henhold til lovgivning eller offentlig myndigheders forlangende. 

 

6.0. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

For at kunne modtage og behandle din ansøgning til ZULU Legatet, vil vi overføre dine personoplysninger til vores databehandler, som p.t. er:

 • Milk Studio ApS (Strandgade 70, 1. sal, 1401 København K – CVR: 3875 0224)

 

7.0. Overførsler til tredjelande

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.

 

8.0. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, dog ikke længere end 30/09/2019. Opbevaring sker ifht. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

 

9.0. Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

10.0. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af din persondata, er du velkommen til at kontakte TV 2 kundeservice på følgende måder:

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C

Danmark

12/04/2018

 

Drevet af Zendesk