TV 2 Privatlivspolitik

Følg

Senest opdateret:


Privatlivspolitik for TV 2s digitale produkter

1 Indledning

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du bruger TV 2s digitale produkter og eventuelt opretter et TV 2 Login, indsamler og behandler TV 2 Danmark A/S (herefter kaldt ”TV 2”) som dataansvarlig en række personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 1. at du kan benytte TV 2s digitale produkter, f.eks. hjemmesiden tv2.dk, TV 2 Nyheder app og TV 2 PLAY
 2. at du som bruger af TV 2s digitale produkter har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig
 3. at vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for brugerne.

Detaljerne følger nedenfor.

2 Typer af personoplysninger

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Brugere uden et TV 2 Login og brugere med et TV 2 Login:

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du bruger TV 2s digitale produkter:

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets
 • Hvilken type enhed anvendt til at tilgå det givne TV 2-produkt (f.eks. tablet, smart device, pc mv.)
 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til det givne TV 2-produkt
 • IP-adresse
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender til vores produkter, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke)
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Hvilke programmer og videoer, du har afspillet og varighed deraf
 • Eventuelt redaktionelt input fra dig, herunder f.eks. fotos af vejret eller interaktioner med TV 2s redaktioner. Redaktionelt input er ikke omfattet af lovgivningen om databeskyttelse, da der er tale om journalistiske formål, og disse oplysninger omtales derfor ikke yderligere i denne privatlivspolitik.

Kun brugere med et TV 2 Login:

Hvis du har et TV 2 Login, indsamler og behandler vi også disse personoplysninger:  

 • Hvilke(t) TV 2 digitalt produkt(er), du har anvendt dit TV 2 Login til
 • Brugernavn og adgangskode
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Dit fødselsår
 • Dit køn
 • Din faste bopælsadresse i Danmark og eventuelt, oplysning om flytning til lande uden for Danmark
 • Download af programmer til offline brug
 • Forslag til programmer og indhold mv. målrettet til dig
 • Eventuelt tilvalg af markedsføringsindhold
 • Tracking i forbindelse med push-beskeder og e-mail nyhedsbreve; har du åbnet en besked, hvor længe, hvilke elementer har du klikket på (på aggregeret niveau)

 

 • For betalende abonnenter:
 • Type af abonnement
 • Kreditkortinformationer, bankkontonummer eller andet middel til betaling, hvis du f.eks. køber er PLAY abonnement
 • Henvendelser til kundeservice
 • Registrering af antal enheder (ud fra ID), der tilgår TV 2-
 • Fakturaer og opfølgning vedr. opkrævninger for beløb
 • Om en lovmæssig fortrydelsesret er udnyttet og nærmere oplysninger derom f.eks. dat, mv.
 • Dokumentation af aftaleforhold

 

3 Formål

For alle brugere af TV 2s digitale produkter (med og uden et TV 2 Login):

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Visning af indhold mv.

 • For at vise dig de programmer og det indhold mv., du har valgt på TV 2s digitale produkter

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgte programmer og andet indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig
 • For at personalisere indholdet ud fra din geografiske placering, f.eks. vejrudsigter for det område, som du opholder dig i
 • For at personalisere annoncer, f.eks. banner- og video-reklamer, der vises i vores digitale produkter for TV 2 selv og fra eksterne annoncører (markedsføring på vegne af tredjeparter)

Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mail-nyhedsbreve med markedsføring af indhold på TV 2s tjenester (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende dig tilbud og anbefalinger på TV 2s produkter (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende push-beskeder på apps, f.eks. om nyheder eller smartere brug af appen (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)

Forretningsudvikling

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre TV 2s digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TV 2s digitale tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af TV 2s juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af TV 2s digitale produkter, herunder bl.a. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser
 • Fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

For alle brugere med et TV 2 Login (ud over alle de ovenstående formål):

Vi behandler personoplysninger til disse formål (i tillæg til de ovenfor nævnte):

Personalisering

 • For at analysere din alder, køn, geolokation, brugeradfærd, valgte programmer og andet indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig
 • For at huske og genkende dig på tværs af produkter og enheder
 • For at målrette og personalisere vores kommunikation til dig

Aktiv kontakt

 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål
 • For at du kan stille spørgsmål, stemme i konkurrencer/shows eller på anden måde indsende kommentarer og indhold til vores programmer og produkter
 • For at sikre en fair afvikling, udvælgelse eller udtrækning af og kontakt til vindere af de konkurrencer, som du deltager i

For betalende brugere med et TV 2 Login (ud over alle de ovenstående formål):

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Betalinger

 • For at gennemføre betaling og sikre korrekt fakturering af de TV 2-tjenester, der kræver et tilkøb, såsom TV 2 PLAY og efterfølgende opkrævninger
 • For at kunne tilbyde gratis prøveperiode på de TV 2-tjenester, der kræver et tilkøb.

4 Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

For alle brugere af TV 2s digitale produkter (med og uden et TV 2 Login):

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

 

Behandling

Juridisk hjemmel

Alle brugere med eller uden et TV2 Login

Visning af indhold mv. (ikke betalende brugere med eller uden TV 2 Login)

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

TV 2s legitime interesser er, at du kan anvende de digitale produkter.

Personalisering

 

 

Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)

Direkte markedsføring mv.

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

TV 2s legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

Forretningsudvikling

 

 

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

TV 2s legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gruppe af formål er baseret på lovgivning, f.eks.

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation)
 • Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. artikel 5 og 32-36 i Databeskyttelsesforordningen

Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

TV 2s legitime interesser er  

 • at kunne varetage sine juridiske interesser, herunder f.eks. at foretage undersøgelser af mistanker om overtrædelser af brugsrettigheder eller øvrige typer af tvister med tredjeparter
 • at kunne håndtere forespørgsler og klager
 • at kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold

Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.

 

 

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.

Kun brugere med et TV2 Login (ud over ovenstående)

Aktiv kontakt

 

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

TV 2s legitime interesser er, at vi skal yde service til brugerne. Derudover er det en legitim interesse, at afvikle konkurrencer og at vi kontakter vindere og sørger for at de får præmierne.

Hvis du deltager i redaktionelle tiltag, og de ikke er omfattet af undtagelserne for journalistik, er vores legitime interesser f.eks., at vi kan afvikle afstemninger og citere dig.

Betalende brugere med et TV 2 Login (ud over alle ovenstående)

Opkrævning af betalinger og dokumentation og sikring af, at brugeren er mindst 18 år    gammel

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktopfyldelse og bogføringsloven, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Visning af indhold mv.   (betalende brugere)

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktopfyldelse, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

5 Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de tjenester vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette et TV 2 Login og dermed ikke kan tilgå en række af TV 2s tjenester og produkter.

6 Videregivelse af personoplysninger

TV 2 videregiver personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

  1. Når det er nødvendigt for at fremsende en fysisk præmie til en vinder af konkurrence. Personoplysningerne vil blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er TV 2s legitime interesser, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.
  2. Når TV 2 er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlig myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.
  3. Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. TV 2s legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

7 Overførsel af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS, f.eks. i USA. Vores databehandlere hjælper f.eks. med administration af push-beskeder og analyser af TV 2s digitale produkter.

Den Europæiske Kommission har ikke truffet beslutning om tilstrækkeligheden af lovgivningen og praksis i USA.

Det juridiske grundlag for vores internationale overførsler er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087, modtagerens adfærdskodeks eller certificering eller ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). Overførsler til USA kan også være baseret på EU-US Privacy Shield.

8 Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Dog vil personoplysninger automatisk blive slettet, såfremt vi ikke registrerer, at du som bruger har været aktiv på en af vores produkter inden for de seneste 18 måneder. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

9 Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte vores kundeservice. Visse af disse informationer og oversigter vil du ydermere kunne tilgå via din profilside på Mit TV2.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Særligt vedrørende indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. TV 2 må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

10 Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte TV 2 kundeservice på disse måder:

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C
Danmark

Drevet af Zendesk