TV 2 Privatlivspolitik

Følg

Senest opdateret:


Privatlivspolitik for TV 2s digitale produkter

1. Indledning

Når du bruger TV 2’s digitale produkter, kontakter TV 2 i forbindelse hermed og eventuelt opretter et TV 2 Login, indsamler, behandler og videregiver TV 2 Danmark A/S (herefter kaldt ”TV 2”) som dataansvarlig en række personoplysninger. Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi indsamler, behandler og videregiver personoplysninger om dig.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 1. at du kan benytte TV 2’s digitale produkter, f.eks. hjemmesiden tv2.dk, TV 2 Nyheder-appen og TV 2 Play
 2. at du som bruger af TV 2’s digitale produkter har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig
 3. at vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for brugerne

Detaljerne følger nedenfor.

2. Typer af personoplysninger

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Brugere uden et TV 2 Login og bruger med et TV 2 Login

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du bruger TV 2’s digitale produkter, og når du er i kontakt med os:

 • MAC-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets og smartphones
 • Hvilken type enhed, der er anvendt til at tilgå det givne TV 2-produkt (f.eks. tablet, smart device, PC mv.)
 • Browser-type, browser-ID og sprog-indstilling på enhed
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til det givne TV 2-produkt
 • IP-adresse
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender til at besøge vores produkter, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke)
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Hvilke programmer, videoer og reklamer, du har afspillet, og varighed deraf
 • Dine henvendelser til og korrespondance med os, f.eks. i forbindelse med generelle spørgsmål om TV 2 og dets produkter
 • Dine henvendelser til kundecentret og optagelser af dine telefonsamtaler med kundecentret, herunder din stemme, din e-mailadresse, dit navn, oplysninger om dit ærinde, oplysninger modtaget fra dig, eventuelle klager og andet, der fremgår af telefonsamtalerne
 • Eventuelt redaktionelt input fra dig, herunder f.eks. fotos af vejret eller interaktioner med TV 2’s redaktioner. Redaktionelt input er ikke omfattet af lovgivningen om databeskyttelse, da der er tale om behandling af personoplysninger med journalistiske formål, og disse oplysninger omtales derfor ikke yderligere i denne privatlivspolitik.

Kun brugere med et TV 2 Login

Hvis du har et TV 2 Login, indsamler og behandler vi også disse personoplysninger:

 • Hvilke(t) TV 2 digitalt produkt, du har TV 2 Login til
 • Navn og adgangskode
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Dit fødselsår
 • Dit køn
 • Din abonnementstype hos en partner, såfremt at du har et PLAY-abonnement, som er oprettet gennem den givne partner
 • Din faste bopælsadresse i Danmark og eventuelt oplysning om flytning til lande uden for Danmark
 • Download af programmer til offline brug
 • Om du har aktivitet på flere enheder samtidig
 • Forslag til programmer og indhold mv. målrettet til dig
 • Eventuelt tilvalg af markedsføringsindhold
 • Tracking i forbindelse med push-beskeder og e-mail-nyhedsbreve; har du åbnet en besked, hvor længe, hvilke elementer har du klikket på (på aggregeret niveau)
 • Reklame-id fra den anvendte enhed
 • Dine henvendelser til og korrespondance med os vedrørende administration af din konto, f.eks. opsigelse, ændring af abonnement eller stamdata
 • Oplysninger om eventuelle tvister mellem dig og TV 2

For betalende abonnenter

 • Type af abonnement
 • Kreditkortinformationer, bankkontonummer eller andet middel til betaling, hvis du f.eks. køber et PLAY-abonnement
 • Registrering af antal enheder (ud fra ID), der tilgår TV 2
 • Fakturaer og opfølgning vedrørende opkrævninger for beløb
 • Om en lovmæssig fortrydelsesret er udnyttet og nærmere oplysninger derom f.eks. dato for udnyttelsen, mv.
 • Dokumentation af aftaleforhold

 

3. Formål

For alle brugere af TV 2s digitale produkter (med og uden et TV 2 Login):

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Visning af indhold mv.

 • For at vise dig de programmer og det indhold mv., du har valgt på TV 2’s digitale produkter.

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgte programmer, andet indhold og dine interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at personalisere indholdet ud fra din geografiske placering, f.eks. vejrudsigter for det område, som du opholder dig i.
 • For at personalisere annoncer, f.eks. banner- og video-reklamer, der vises i vores digitale produkter, både fra TV 2 selv og fra eksterne annoncører (markedsføring på vegne af tredjeparter).

Aktiv kontakt

 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål, herunder i forbindelse med administration af TV 2 Play-konti (f.eks. opsigelse, ændring af abonnement, ændring af stamdata mv.) og mere generelle spørgsmål, som ikke specifikt vedrører en TV 2 Play-konto
 • For at du kan stille spørgsmål, stemme i konkurrencer/shows eller på anden måde indsende kommentarer og indhold til vores programmer og produkter
 • For at sikre en fair afvikling, udvælgelse og udtrækning af og kontakt til vindere af de konkurrencer, som du deltager i.

Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mail-nyhedsbreve med markedsføring af indhold på TV 2’s tjenester (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende dig tilbud og anbefalinger på TV 2’s produkter (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende push-beskeder på apps, f.eks. om nyheder eller smartere brug af appen (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav).

Optagelse af telefonsamtaler mv.

 • Vi optager telefonsamtaler med kundecentret til brug for intern, løbende uddannelse, dokumentation af telefonisk indgåede aftaler, herunder f.eks. i forhold til testadgange og abonnementer, dokumentation af modtagne oplysninger og rådgivning om tekniske udfordringer i forløbet samt varetagelse af TV 2’s juridiske interesser.

Forretningsudvikling mv.

 • Statistiske og analysemæssige formål, herunder i forbindelse med problemområder og kundetilfredshed, så vi kan forbedre TV 2’s digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TV 2’s digitale tjenester og/eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester
 • Udarbejdelse af servicehistorik, foretagelse af intern undervisning og udarbejdelse af forudsigelser af peak-tidspunkter til brug for optimering af mandskab.
 • For, i samarbejde med eksterne analyseselskaber, at sammensætte brugerpaneler med henblik på at dokumentere effekten af markedsføringskampagner på TV 2s medieplatforme.

Håndhævelse af rettigheder

 • For at sikre, at indholdet på vores tjenester alene præsenteres for personer, som befinder sig i et land, hvor TV 2 har rettigheder til at vise det pågældende indhold, og at personer, som befinder sig i andre lande, ikke kan tilgå indholdet.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven) og andre legitime formål, f.eks.:
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af TV 2’s juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af TV 2’s digitale produkter, herunder bl.a. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser
 • Fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af informationsmateriale, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer

For alle brugere med et TV 2 Login (ud over alle de ovenstående formål):

Vi behandler personoplysninger til disse formål (i tillæg til de ovenfor nævnte):

 

Personalisering

 • For at analysere bl.a. din alder, køn, geo-lokation, brugeradfærd, valgte programmer, andet indhold, herunder artikler, og dine interesser og på baggrund deraf skabe en detaljeret brugerprofil om dig, som kan knytte dig til bestemte brugersegmenter og adskille dig fra andre typer af brugere og give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at analysere bl.a. din alder, køn, geo-lokation, brugeradfærd, valgte programmer, andet indhold og dine interesser og på baggrund deraf skabe en detaljeret brugerprofil om dig, som kan knytte dig til bestemte brugersegmenter og adskille dig fra andre typer af brugere og præsentere dig for annoncer, f.eks. banner- og video-reklamer, som er tilpasset dig, i vores digitale produkter, fra TV 2 selv og fra eksterne annoncører (markedsføring på vegne af tredjeparter).
 • For at analysere bl.a. din alder, køn, postnummer og brugeradfærd, herunder hvor meget du har anvendt TV 2 Play, og på baggrund deraf skabe en detaljeret brugerprofil om dig med henblik på at vurdere, om du har mistet eller er ved at miste interessen i vores produkter, og på den baggrund rette henvendelse til dig eller foretage andre tiltag for at fastholde dig som kunde hos TV 2
 • For at sammenkøre personoplysninger modtaget fra tredjeparter med vores egen brugerdatabase til brug for at danne profilerne og målrette indhold og annoncer, f.eks. ud fra e-mailadresse, telefonnummer og reklame-id.
 • For at huske og genkende dig på tværs af produkter og enheder
 • For at målrette og personalisere vores kommunikation til dig.

For betalende brugere med et TV 2 Login (ud over alle de ovenstående formål):

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

 

Betalinger

 • For at gennemføre betaling og sikre korrekt fakturering af de TV 2-tjenester, der kræver et tilkøb, såsom TV 2 Play og efterfølgende opkrævninger, og sikre, at kunden er over 18 år gammel.

 

4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

For alle brugere af TV 2s digitale produkter (med og uden et TV 2 Login):

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

Behandling

Juridisk hjemmel

Brugere uden et TV 2 Login

Visning af indhold mv. (ikke-betalende brugere uden TV 2 Login)

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser. TV 2's legitime interesse er, at du kan anvende de digitale produkter.

Personalisering

Samtykke til lagring af og adgang til cookies, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”).

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Aktiv kontakt

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2’ legitime interesser er, at vi kan behandle og besvare henvendelser fra dig.

Direkte markedsføring mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Optagelse af telefonsamtaler mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Forretningsudvikling mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2's legitime interesser er, at vi skal dokumentere og videreudvikle vores forretning, herunder eksisterende produkter, mandskab og have blik for trends og fremtidige produkter.

Oplysninger kan også indhentes på baggrund af samtykke til lagring af og adgang til cookies, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”).

Overholdelse af lovgivning, håndhævelse af rettigheder og andre legitime formål

Denne gruppe af formål er baseret på lovgivning, f.eks.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation)
 • Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 5 og 32-34.

Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2’s legitime interesser er 

 • at kunne varetage egne og tredjeparters juridiske og kommercielle interesser, herunder f.eks. at foretage undersøgelser af mistanke om overtrædelser af brugsrettigheder eller øvrige typer af tvister med tredjeparter
 • at kunne håndtere forespørgsler og klager

at kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold

Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. artikel 32-36, og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

Den legitime interesse er, at vi kan beskytte personoplysningerne

Brugere med et TV2 Login 

Visning af indhold mv. (ikke-betalende brugere med TV 2 Login)

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser. TV 2's legitime interesse er, at du kan anvende de digitale produkter.

Direkte markedsføring mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2's legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via dit samtykke til e-mail-markedsføring, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, samt markedsføringslovens § 10, stk. 1

Optagelse af telefonsamtaler mv.

 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Forretningsudvikling mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2's legitime interesser er, at vi skal dokumentere og videreudvikle vores forretning, herunder eksisterende produkter, mandskab og have blik for trends og fremtidige produkter.

Oplysninger kan også indhentes på baggrund af samtykke til lagring af og adgang til cookies, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”).

Overholdelse af lovgivning, håndhævelse af rettigheder og andre legitime formål

Denne gruppe af formål er baseret på lovgivning, f.eks.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation)
 • Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 5 og 32-34.

Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2’s legitime interesser er 

 • at kunne varetage egne og tredjeparters juridiske og kommercielle interesser, herunder f.eks. at foretage undersøgelser af mistanke om overtrædelser af brugsrettigheder eller øvrige typer af tvister med tredjeparter
 • at kunne håndtere forespørgsler og klager

at kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold

Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. artikel 32-36, og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

Den legitime interesse er, at vi kan beskytte personoplysningerne.

Personalisering

Samtykke til lagring af og adgang til cookies, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”).

Derudover databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2’s legitime interesser er at give dig indholdsanbefalinger, at levere personlige annoncer fra TV 2 og tredjeparter og at beholde dig som kunde hos TV 2.

Aktiv kontakt

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om kontraktopfyldelse for så vidt angår spørgsmål om administration af TV 2 Play-konti.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

TV 2's legitime interesser er, at vi skal håndtere generelle henvendelser, yde service til brugerne og afvikle konkurrencer, herunder kontakte vindere og sørge for, at de får deres præmier.

Hvis du deltager i redaktionelle tiltag, og de ikke er omfattet af undtagelserne for journalistik, er vores legitime interesse f.eks., at vi kan afvikle afstemninger og citere dig.

Betalende brugere med et TV 2 Login (ud over alle ovenstående)

Opkrævning af betalinger og dokumentation og sikring af, at brugeren er mindst 18 år gammel

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om kontraktopfyldelse og bogføringsloven.

Visning af indhold mv. (betalende brugere)

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om kontraktopfyldelse.

 

5. Kilder

De personoplysninger, vi behandler, indsamles hovedsageligt fra dig selv og de enheder, som du tilgår vores tjenester med. Derudover behandler vi følgende oplysninger fra partnervirksomheder igennem hvilke vi tilbyder partnerens brugere adgang til TV 2 Play): e-mailadresse, brugernavn, køn, navn, mobiltelefonnummer og abonnementstype valgt hos den pågældende partner. Vi vil muligvis også modtage oplysninger om dine præferencer, din e-mailadresse, mobiltelefonnummer eller reklame-id fra mobile enheder fra tredjeparter (f.eks. annoncører) for at matche dig som bruger til forskellige segmenter og dermed levere personligt målrettede annoncer, når du anvender vores digitale produkter. 

 

6. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de tjenester, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen ved, at du ikke giver oplysningerne, er, at du ikke kan oprette et TV 2 Login og dermed ikke kan tilgå en række af TV 2’s tjenester og produkter.

 

7. Videregivelse af personoplysninger

TV 2 videregiver personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

 1. Når det er nødvendigt for at fremsende en fysisk præmie til en vinder af konkurrence. Personoplysningerne vil blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er TV 2’s legitime interesser, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 2. Når TV 2 er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlige myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
 3. Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. TV 2s legitime interesse er at kunne modtage rådgivning.
 4. Såfremt en bruger aktivt udtrykker ønske om at udnytte en TV 2-kundefordele hos en ekstern partner, og at det i forbindelse med indløsningen af kundefordelen er nødvendigt for partneren at bekræfte brugerens kundeforhold til TV 2, sender TV 2 en unik nøglekode til den eksterne partner.
 5. For at dokumentere effekten af reklamekampagner sammenkører vi e-mailadresser med eksterne analysepartnere med henblik på at etablere brugerpaneler. E-mailadresserne udveksles i krypteret form og det er alene de brugere der allerede har accepteret henvendelser fra analysepartneren der indgår i analysen.

 

8. Overførsel af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS. Visse leverandører er beliggende i lande, der er godkendt af EU Kommissionen som såkaldte sikre tredjelande, dvs. lande der beskytter dine data på omtrent samme niveau som tilfældet er indenfor EU/EØS. Du kan læse mere om hvilke lande, der er sikre tredjelande, på EU Kommissionens hjemmeside her.

Andre leverandører vil være beliggende i usikre tredjelande udenfor EU/EØS. Når vi overfører data til disse er det juridiske grundlag typisk EU Kommissionens standardaftale “Standard Contractual Clauses”. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog via EU Kommissionens hjemmeside (her). Overførsler til USA kan baseres på EU-U.S. Data Privacy Framework, såfremt modtageren af data er certificeret i henhold til denne ordning, ligesom overførsler i særlige situationer også kan ske på basis af andre overførselsgrundlag oplistet i GDPR Artikel 46, f.eks. modtagerens godkendte ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). Du kan kontakte os, hvis du ønsker at modtage en kopi af det overførselsgrundlag, der er anvendt.

 

9. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Dog vil personoplysninger automatisk blive slettet, såfremt vi ikke registrerer, at du som bruger har været aktiv på en af vores produkter inden for de seneste 18 måneder. Opbevaring sker ift. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

 

10. Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker tilbagekaldelsen ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte eller misvisende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Særligt vedrørende indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er artikel 6, stk. 1, litra e eller f, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. TV 2 må derefter ikke behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

 

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte TV 2 kundeservice på disse måder:

TV 2 Danmark A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C
Danmark

Drevet af Zendesk