TV 2 Privatlivspolitik

Følg

Senest opdateret:


Privatlivspolitik for TV 2s digitale produkter

1 Indledning

Når du bruger TV 2’s digitale produkter, kontakter TV 2 i forbindelse hermed og eventuelt opretter et TV 2 Login, indsamler, behandler og videregiver TV 2 Danmark A/S (herefter kaldt ”TV 2”) som dataansvarlig en række personoplysninger. Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi indsamler, behandler og videregiver personoplysninger om dig.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 1. at du kan benytte TV 2’s digitale produkter, f.eks. hjemmesiden tv2.dk, TV 2 Nyheder-appen og TV 2 PLAY
 2. at du som bruger af TV 2’s digitale produkter har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig
 3. at vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for brugerne

Detaljerne følger nedenfor.

 

2. Typer af personoplysninger

mceclip0.png
mceclip1.png

3. Formål

For alle brugere af TV 2s digitale produkter (med og uden et TV 2 Login):

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Visning af indhold mv.

 • For at vise dig de programmer og det indhold mv., du har valgt på TV 2’s digitale produkter.

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgte programmer, andet indhold og dine interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at personalisere indholdet ud fra din geografiske placering, f.eks. vejrudsigter for det område, som du opholder dig i.
 • For at personalisere annoncer, f.eks. banner- og video-reklamer, der vises i vores digitale produkter, både fra TV 2 selv og fra eksterne annoncører (markedsføring på vegne af tredjeparter).

Aktiv kontakt

 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål, herunder i forbindelse med administration af TV 2 PLAY-konti (f.eks. opsigelse, ændring af abonnement, ændring af stamdata mv.) og mere generelle spørgsmål, som ikke specifikt vedrører en TV 2 PLAY-konto
 • For at du kan stille spørgsmål, stemme i konkurrencer/shows eller på anden måde indsende kommentarer og indhold til vores programmer og produkter
 • For at sikre en fair afvikling, udvælgelse og udtrækning af og kontakt til vindere af de konkurrencer, som du deltager i.

Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mail-nyhedsbreve med markedsføring af indhold på TV 2’s tjenester (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende dig tilbud og anbefalinger på TV 2’s produkter (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende push-beskeder på apps, f.eks. om nyheder eller smartere brug af appen (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav).

Optagelse af telefonsamtaler mv.

 • Vi optager telefonsamtaler med kundecentret til brug for intern, løbende uddannelse, kvalitetssikring af vores kundeservice, dokumentation af telefonisk indgåede aftaler, herunder f.eks. i forhold til testadgange og abonnementer, dokumentation af modtagne oplysninger og rådgivning om tekniske udfordringer i forløbet samt varetagelse af TV 2’s juridiske interesser.

Forretningsudvikling mv.

 • Statistiske og analysemæssige formål, herunder i forbindelse med problemområder og kundetilfredshed, så vi kan forbedre TV 2’s digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TV 2’s digitale tjenester og/eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester
 • Udarbejdelse af servicehistorik, foretagelse af intern undervisning og udarbejdelse af forudsigelser af peak-tidspunkter til brug for optimering af mandskab.

Håndhævelse af rettigheder

 • For at sikre, at indholdet på vores tjenester alene præsenteres for personer, som befinder sig i et land, hvor TV 2 har rettigheder til at vise det pågældende indhold, og at personer, som befinder sig i andre lande, ikke kan tilgå indholdet.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven) og andre legitime formål, f.eks.:

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af TV 2’s juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af TV 2’s digitale produkter, herunder bl.a. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser
 • Fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af informationsmateriale, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer

For alle brugere med et TV 2 Login (ud over alle de ovenstående formål):

Vi behandler personoplysninger til disse formål (i tillæg til de ovenfor nævnte):

Personalisering

 • For at analysere bl.a. din alder, køn, geo-lokation, brugeradfærd, valgte programmer, andet indhold, herunder artikler, og dine interesser og på baggrund deraf skabe en detaljeret brugerprofil om dig, som kan knytte dig til bestemte brugersegmenter og adskille dig fra andre typer af brugere og give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at analysere bl.a. din alder, køn, geo-lokation, brugeradfærd, valgte programmer, andet indhold og dine interesser og på baggrund deraf skabe en detaljeret brugerprofil om dig, som kan knytte dig til bestemte brugersegmenter og adskille dig fra andre typer af brugere og præsentere dig for annoncer, f.eks. banner- og video-reklamer, som er tilpasset dig, i vores digitale produkter, fra TV 2 selv og fra eksterne annoncører (markedsføring på vegne af tredjeparter).
 • For at analysere bl.a. din alder, køn, postnummer og brugeradfærd, herunder hvor meget du har anvendt TV 2 PLAY, og på baggrund deraf skabe en detaljeret brugerprofil om dig med henblik på at vurdere, om du har mistet eller er ved at miste interessen i vores produkter, og på den baggrund rette henvendelse til dig eller foretage andre tiltag for at fastholde dig som kunde hos TV 2
 • For at sammenkøre personoplysninger modtaget fra tredjeparter med vores egen brugerdatabase til brug for at danne profilerne og målrette indhold og annoncer, f.eks. ud fra e-mailadresse, telefonnummer og reklame-id.
 • For at huske og genkende dig på tværs af produkter og enheder
 • For at målrette og personalisere vores kommunikation til dig.

For betalende brugere med et TV 2 Login (ud over alle de ovenstående formål):

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Betalinger

 • For at gennemføre betaling og sikre korrekt fakturering af de TV 2-tjenester, der kræver et tilkøb, såsom TV 2 PLAY og efterfølgende opkrævninger, og sikre, at kunden er over 18 år gammel.

4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

For alle brugere af TV 2s digitale produkter (med og uden et TV 2 Login):

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

mceclip6.png

mceclip7.png
mceclip4.png

 

5. Kilder

De personoplysninger, vi behandler, indsamles hovedsageligt fra dig selv og de enheder, som du tilgår vores tjenester med. Derudover behandler vi følgende oplysninger fra partnervirksomheder igennem hvilke vi tilbyder partnerens brugere adgang til TV 2 PLAY): e-mailadresse, brugernavn, køn, navn, mobiltelefonnummer og abonnementstype valgt hos den pågældende partner. Vi vil muligvis  også modtage din e-mailadresse, mobiltelefonnummer eller reklame-id fra mobile enheder fra tredjeparter (f.eks. annoncører) for at matche dig som bruger til forskellige segmenter og dermed levere personligt målrettede annoncer, når du anvender vores digitale produkter. 

6. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de tjenester, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen ved, at du ikke giver oplysningerne, er, at du ikke kan oprette et TV 2 Login og dermed ikke kan tilgå en række af TV 2’s tjenester og produkter.

7. Videregivelse af personoplysninger

TV 2 videregiver personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

 1. Når det er nødvendigt for at fremsende en fysisk præmie til en vinder af konkurrence. Personoplysningerne vil blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er TV 2’s legitime interesser, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 2. Når TV 2 er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlige myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
 3. Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. TV 2s legitime interesse er at kunne modtage rådgivning.

8. Overførsel af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS, f.eks. i USA. Vores databehandlere hjælper f.eks. med administration af push-beskeder og analyser af TV 2’s digitale produkter.

Den Europæiske Kommission har ikke truffet beslutning om tilstrækkeligheden af lovgivningen og praksis i USA.

Det juridiske grundlag for vores internationale overførsler er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087, modtagerens adfærdskodeks eller certificering eller ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). Overførsler til USA og videre derfra kan også være baseret på EU-US Privacy Shield.

9. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Dog vil personoplysninger automatisk blive slettet, såfremt vi ikke registrerer, at du som bruger har været aktiv på en af vores produkter inden for de seneste 18 måneder. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

 

10. Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker tilbagekaldelsen ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte eller misvisende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du til hver en tid gøre dette via din profilside på mit.tv2.dk.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

mceclip8.png

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte TV 2 kundeservice på disse måder:

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C
Danmark

Drevet af Zendesk