TV 2 Play Brugerbetingelser

Følg

Senest opdateret:


Senest opdateret: 27-05-2024

Aftalens indgåelse
Når du køber et abonnement til TV 2 Play hos TV 2, indgår du en aftale med TV 2 Danmark A/S (TV 2), CVR-nr. 10 41 34 94, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C, tlf. 89 88 12 12, fax 65 91 33 22. Du skal være minimum 18 år for at købe et abonnement til TV 2 Play, og du skal have fast bopæl i Kongeriget Danmark.

Indgåelse af abonnementsaftale om TV 2 Play indebærer samtidig, at du indgår en betalingsaftale med TV 2, hvor du accepterer, at TV 2 løbende (betalingsfrekvens fremgår når du opretter abonnement) trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement med den betalingsmetode, som du har tilknyttet abonnementet.

Du kan benytte Visa, Visa Electron og Mastercard udstedt af en bank i Kongeriget Danmark til betaling af TV 2 Play. Erhvervsabonnenter betaler årligt forud, og betalingen opkræves via digital faktura.

Når du har købt et TV 2 Play-abonnement hos TV 2, modtager du en kvittering på e-mail som dokumentation for aftalen. På selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’ kan du til enhver tid se dine kvitteringer.
Et abonnement er fastsat med en betalingsfrekvens på 30 dage, 90 dage, eller 365 dage. Privatkunder kan ikke længere tegne abonnementer med betalingsfrekvens på 90 eller 365 dage.

Dit abonnement på TV 2 Play fortsætter automatisk, indtil du vælger at opsige det (se afsnittet vedrørende 'Ophør’). På selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’ kan du til enhver tid se, om dit abonnement er aktivt.

Hvis du køber et abonnement til TV 2 Play gennem en af TV 2s distributører eller samarbejdspartnere (Partnere) indgår du en aftale, herunder en betalingsaftale, direkte med den pågældende partner. Partnerens vilkår er i disse situationer gældende i forholdet mellem dig og Partneren i tillæg til disse Brugerbetingelser.

Hvis du har et TV 2 Play-abonnement tegnet hos TV 2, og du samtidig har adgang til TV 2 Play gennem aftale med en af TV 2s Partnere, er du som bruger selv ansvarlig for at opsige dit eksisterende TV 2 Play-abonnement, hvis du vil undgå at have to aktive abonnementer. Abonnementet hos TV 2 ophører ikke automatisk.

Abonnementer der købes direkte hos TV 2

 • 'Favorit + Sport uden reklamer’ giver adgang til TV 2s syv livekanaler (TV 2, TV 2 News, TV 2 Echo, TV 2 Charlie, TV 2 Fri, TV 2 Sport og TV 2 Sport X) og fuld adgang til alle TV 2s on demand-programmer samt indhold fra C More, SF Kids og BritBox. Almindelige reklameblokke indgår stadig på livekanalerne, men du får ikke reklamer på on demand-programmer.
 • ’Favorit + Sport med reklamer’ giver adgang til TV 2s syv livekanaler (TV 2, TV 2 News, TV 2 Echo, TV 2 Charlie, TV 2 Fri, TV 2 Sport og TV 2 Sport X) og fuld adgang til alle TV 2s on demand-programmer samt indhold fra C More, SF Kids og BritBox . Almindelige reklameblokke indgår på livekanalerne, og inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der vises ikke reklamer på on demand-programmer i børnekategorien
 • ’Favorit uden reklamer’ giver adgang til fem af TV 2s livekanaler (TV 2, TV 2 News, TV 2 Echo, TV 2 Charlie og TV 2 Fri) og adgang til TV 2s on demand-programmer (undtagen sport on demand) samt indhold fra C More, SF Kids og BritBox. Almindelige reklameblokke indgår stadig på livekanalerne, men du får ikke reklamer på on demand-programmer.
 • ’Favorit med reklamer’ giver adgang til fem af TV 2s livekanaler (TV 2, TV 2 News, TV 2 Echo, TV 2 Charlie og TV 2 Fri) og adgang til TV 2s on demand-programmer (undtagen sport on demand) samt indhold fra C More, SF Kids og BritBox. Almindelige reklameblokke indgår på livekanalerne, og inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der vises ikke reklamer på on demand-programmer i børnekategorien.
 • ’Basis uden reklamer’ giver adgang til TV 2s on demand-programmer (undtagen sport on demand) samt indhold fra C More og SF Kids .
 • ’Basis med reklamer’ giver adgang til TV 2s on demand programmer (undtagen sport on demand) samt indhold fra C More og SF Kids. Inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der vises ikke reklamer før on demand-programmer i børnekategorien.
 • ’Live 1’giver adgang til 1 af TV 2s livekanaler efter eget valg (TV 2 Sport og TV 2 Sport X kan ikke købes som enkelt livekanal). Der er 6 måneders abonnementsbinding på dette abonnement.
 • ’Live 2’ giver adgang til 2 af TV 2s livekanaler efter eget valg (TV 2 Sport og TV 2 Sport X kan ikke købes som enkelt livekanal). Der er 6 måneders abonnementsbinding på dette abonnement.

Hvis du ønsker at skifte din pakke til en anden, kan du foretage en op- eller nedgradering via ”Mit TV 2”. Når du opgraderer til en dyrere pakke, får du adgang til pakken med det samme og opstarter samtidig en ny abonnementsperiode på 30 dage. Ved opgraderingen vil du blive opkrævet beløbet svarende til prisen på din nye pakke modregnet eventuelle tilgodehavender på din tidligere pakkes restperiode. Herefter vil din næste betalingsdato ligge 30 dage efter du har foretaget opgraderingen.

Når du nedgraderer til en billigere pakke eller en pakke til samme pris, vil dette først træde i kraft ved din næste betalingsdato, hvor du vil blive opkrævet prisen for din nye pakke. Ved en nedgradering vil din betalingsdato dermed være uændret.

Hvis du har købt et abonnement på TV 2 Play gennem en af TV 2s Partnere skal vilkår for opgradering og/eller nedgradering findes i den aftale du har indgået med denne Partner.


Tilkøb af SkyShowtime til TV 2 Play
Du har mulighed for at tilkøbe SkyShowtime til dit TV 2 Play-abonnement, hvis du har et abonnement på én af de følgende pakker: ’Basis med reklamer’, ’Basis uden reklamer’, ’ Favorit med reklamer’, ’Favorit uden reklamer’, ’Favorit + Sport med reklamer’ eller ’Favorit + Sport uden reklamer’. For at kunne tilkøbe SkyShowtime skal du have et TV 2 Play-abonnement købt direkte gennem TV 2. SkyShowtime kan ikke tilkøbes af erhvervsabonnenter.

Hvis du vælger at tilkøbe SkyShowtime midt i din abonnementsperiode på TV 2 Play abonnementet, vil betalingsdatoen for dit SkyShowtime tilkøb blive justeret, så den matcher betalingsdatoen for dit TV 2 Play abonnement. Prisen for tilkøbet af SkyShowtime beregnes ud fra antallet af dage indtil næste betalingsdato for dit TV 2 Play abonnement.

Dit tilkøb af SkyShowtime fortsætter automatisk, indtil du vælger at afmelde det eller opsiger dit TV 2 Play-abonnement (se afsnittet vedrørende 'Ophør’). Når du tilkøber SkyShowtime til et eksisterende abonnement på TV 2 Play, indgår du en betalingsaftale med TV 2, hvorved du accepterer, at TV 2 løbende (betalingsfrekvens fremgår, når du opretter abonnement) trækker et beløb svarende til prisen for tilkøbet via den betalingsmetode, som du har tilknyttet abonnementet.

Hvis du ikke tidligere har haft SkyShowtime tilkøbt gennem TV 2 Play, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud. Hvis du tidligere har tilkøbt SkyShowtime på TV 2 Play, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud før tidligst efter 365 dage siden sidste benyttelse af et kampagnetilbud på SkyShowtime. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af adgangen/abonnementet.

TV 2 Play Brugerbetingelser er desuden gældende for tilkøb af SkyShowtime.


Begrænsninger i brugen af TV 2 Play, herunder platforme og enheder
TV 2 Play er udviklet til udvalgte digitale platforme. Se hvilke platforme og enheder TV 2 Play understøtter her: https://play.tv2.dk/about/devices/. Oplevelsen og funktionaliteter kan variere alt efter platform (for eksempel Smart TV, iOS og Android).

Du kan højst benytte fem registrerede enheder på et abonnement. Dine enheder registreres ved afspilning af indhold. På selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’ kan du se og administrere hvilke enheder, der har adgang.

Dit TV 2 Play-abonnement må kun anvendes af dig og din husstand. Det vil sige din ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn, som er tilmeldt Folkeregistret på samme bopælsadresse som dig. Se mere under punktet ’Parternes forpligtigelser’.

Der kan afspilles indhold fra dit TV 2 Play-abonnement på to enheder samtidigt. Det er dog ikke muligt at afspille samme livekanal på to enheder samtidigt. Den samme livekanal kan kun afspilles på én enhed ad gangen.

Du kan bruge dit TV 2 Play-abonnement, når du midlertidigt opholder dig uden for Danmark, men inden for EU. Hvis du fraflytter din faste bopæl i Danmark, skal du selv opsige dit abonnement på selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’.

TV 2 Play kan ikke anvendes uden for EU, og det er ikke tilladt at omgå dette.
Udvalgt indhold vil af rettighedsmæssige årsager kun være tilgængelige på tjenesten i en begrænset periode.

Udvalgte programmer kan downloades til offline brug. Har du et abonnement med reklamer, vil du dog ikke kunne downloade det udvalgte indhold til at blive vist offline.

Gratis prøveperiode og kampagnetilbud
Når du køber et TV 2 Play-abonnement direkte hos TV 2, kan du være kvalificeret til at starte dit abonnement med en gratis prøveperiode, forudsat, at dette tilbydes på tidspunktet. Du er ikke kvalificeret til en gratis prøveperiode, hvis du har benyttet en gratis prøveperiode inden for de seneste 365 dage. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet. Opsiger du abonnementet i prøveperioden, stopper adgangen straks, og du mister muligheden for at se indholdet. Du kan aktivere din adgang igen på selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’ i den resterende prøveperiode, hvis du fortryder din opsigelse. Opsigelsen af abonnementet skal ske før prøveperioden udløber.

Hvis abonnementet ikke opsiges i prøveperioden, fortætter det automatisk som et betalende abonnement.

Kampagnetilbud med andre vilkår kan forekomme. Betingelser for kampagnetilbuddet fremgår af den enkelte kampagne.

Hvis du har købt et abonnement på TV 2 Play gennem en af TV 2s Partnere er det Partnerens vilkår der er gældende.


Fortrydelsesret
Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af et abonnement på TV 2 Play købt direkte gennem TV 2. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse (eventuel gratis prøveperiode medregnes) altså fra den dag abonnementet oprettes og 14 dage frem. Har du f.eks. købt abonnementet den 1. i måneden, har du frist til og med den 15. i måneden til at gøre brug af fortrydelsesretten.

Hvis du har samtykket til, at fortrydelsesretten bortfalder, når du tager dit abonnement i brug, kan du kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har startet den første afspilning af indhold på TV 2 Play, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - skriftligt meddele dette til TV 2 Kundecenter på kundeservice@tv2.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:
- E-mailadresse som er tilknyttet dit abonnement
- Ordrenummer som fremgår af den fremsendte kvittering

Hvis du er berettiget til at gøre fortrydelsesretten gældende, refunderer TV 2 alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor TV 2 har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Hvis du har købt et abonnement på TV 2 Play gennem en af TV 2s Partnere er det Partnerens vilkår der er gældende.

Parternes forpligtigelser
Dit abonnement er knyttet til din e-mail og er personlig for dig og din husstand. Dit personlige login må således kun anvendes af dig, din ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn, som er tilmeldt Folkeregistret på samme bopælsadresse som dig.

Du må ikke udsende indholdet fra TV 2 Play offentligt uden visningsret eller tilladelse, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra TV 2 Play.

Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af TV 2 Play i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af TV 2 Play.
Hvis TV 2 konstaterer eller har mistanke om, at du misligholder dine forpligtelser, kan TV 2 uden varsel afskære din adgang til at benytte TV 2 Play. TV 2 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.

TV 2 er forpligtet til at levere TV 2 Play, så længe abonnementsaftalen er gældende. Det til enhver tid værende indhold i abonnementet kan dog variere, da nogle udsendelser og programmer for eksempel kan være tidsbegrænsede, ligesom der også tilføjes nyt indhold løbende.

TV 2 tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle abonnenter altid kan få adgang til TV 2 Play, og TV 2 vil bestræbe sig på, at TV 2 Play er tilgængeligt på alle tidspunkter. Ved live tv-udsendelser forbeholder TV 2 sig ret til at begrænse adgangen, hvis det - på grund af for mange samtidige brugere - anses for nødvendigt for at undgå nedbrud under udsendelsen.

Det kan forekomme, at enkelte programmer på TV 2s kanaler - både liveudsendelser og on demand - af rettighedsmæssige årsager ikke er tilgængelige på TV 2 Play. Brugere, som dermed afskæres fra at kunne se den/de berørte udsendelser, er ikke berettiget til nedslag i abonnementspris eller tilbagebetaling.

TV 2 påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af netværks-, ISP-, elektronik-, tekniske-, eller computerfejl samt andre kommunikationsproblemer, og TV 2 er ikke ansvarlig for eventuelle begrænsninger i brugen forårsaget af overbelastning eller af de førnævnte problemer og/eller fejl. TV 2 fraskriver sig desuden ansvar for ethvert tab forårsaget af problemer med brugerens opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde samt ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.


Ændring af indhold
TV 2 kan løbende ændre indholdet på TV 2 Play, herunder fordi noget indhold kan være tidsbegrænset og fordi der løbende tilføjes nyt indhold. Dette anses ikke som en ændring af aftalen, og derfor heller ikke som en ændring af Brugerbetingelser, men sker i stedet med henblik på, at indholdet på TV 2 Play altid er aktuelt og tidssvarende.


Ændring af vilkår
TV 2 kan ændre Brugerbetingelserne, herunder af følgende grunde:

 • Behov for tilpasning af vores tjenester, herunder omstrukturering af eller ændring af abonnementstyperne
 • Forretningsmæssige grunde, f.eks. relateret til TV 2's administration af abonnementsaftalerne
 • Markedsmæssig udvikling
 • Lovgivning, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn

Ved væsentlige ændringer af Brugerbetingelserne vil du modtage en individuel varsling på den e-mailadresse, du har oplyst, minimum 30 dage før ændringen træder i kraft.

Hvis du ikke vil acceptere ændringen af Brugerbetingelserne, kan du opsige dit abonnement. Hvis du ikke opsiger dit abonnement, anses du for at have accepteret ændringen.

TV 2 kan uden varsel til enhver tid gennemføre uvæsentlige ændringer af Brugerbetingelserne, herunder konsekvensrettelser, ændring af rækkefølgen på afsnit og mindre tilpasninger i vilkårene for brugen af TV 2 Play.


Ændring af priser
TV 2 kan gennemføre prisstigninger på dit TV 2 Play abonnement, hvis formålet er at imødekomme:

 • TV 2's øgede program- og distributionsomkostninger (f.eks. som følge af indkøb af rettigheder til sport, ændringer af programindhold, eller øgede rettighedsudgifter til programindhold)
 • Øgede omkostninger som følge af inflation, stigning i afgifter, drifts- og administrationsomkostninger (herunder lønudgifter og udgifter relateret til udviklingen af TV 2 Play-platformen), skatter eller gebyrer til tredjemand
 • Behov for tilpasning af vores tjenester, herunder omstrukturering af eller ændring af abonnementstyperne
 • Manglende eller utilstrækkelig lønsomhed på TV 2 Play (f.eks. som følge af faldende reklame- og/eller abonnementsindtægter), eller
 • Lovgivning, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn

Ved prisstigninger vil du modtage en individuel varsling på den e-mailadresse, du har oplyst, minimum 30 dage før ændringen træder i kraft.

Hvis du ikke vil acceptere prisstigningen, kan du opsige dit abonnement frem til den dag, hvor prisstigningen træder i kraft for dig. Hvis du ikke opsiger dit abonnement, anses du for at have accepteret prisstigningen.

TV 2 kan uden varsel til enhver tid gennemføre prisnedsættelser.


Ophør
Hvis du ønsker at opsige et abonnement som du har købt direkte gennem TV 2, skal du gøre dette via selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’. Hvis du ikke ønsker at betale for en ny periode, skal du opsige dit abonnement inden din næste betalingsdato. Du kan se din næste betalingsdato på selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’. Vær opmærksom på, at betalingstidspunktet er det tidspunkt på af dagen, hvor du oprettede dit abonnement.

Abonnementet fortsætter indtil det opsiges, hvorefter det ophører ved førstkommende betalingsdag, senest 30 dage efter opsigelsen. Se afsnittet vedrørende ’Gratis prøveperiode og kampagnetilbud’ for opsigelse i en gratis prøveperiode.

Privatkunder med abonnement med betalingsfrekvens på 90 eller 365 dage kan opsiges med 30 dages varsel ved at tage kontakt til TV 2 Kundecenter.

Erhvervsabonnementer har en bindingsperiode på 365 dage. Efter bindingsperioden kan abonnementet opsiges med 30 dages varsel.

Der gælder endvidere en bindingsperiode på 6 måneder for abonnementer tegnet på pakkerne ’Live 1’ og ’Live 2’. Mindstepris for pakken oplyses under købet. Abonnementer med bindingsperiode kan opsiges i bindingsperioden, men opsigelsen træder først i kraft efter bindingsperiodens udløb.

Hvis en betaling mislykkes uanset årsagen hertil, og du ikke har opsagt dit abonnement, vil TV 2 fortsætte med at forsøge at trække betalingen via dit betalingsmiddel. Hvis det ikke lykkes at trække betalingen via dit betalingsmiddel, er TV 2 berettiget til at ophæve abonnementsaftalen.

Hvis betalingsfristen overskrides, eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har TV 2 ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som TV 2 har lidt.


Elektronisk henvendelse
TV 2 kan sende servicemeddelelser til dig via elektronisk post, for eksempel med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit TV 2 Play-abonnement samt informationer om opdateringer og ændringer i dit abonnement. Hvis du har givet samtykke til det, kan TV 2 derudover kontakte dig med tilbud og information mv. vedrørende TV 2 Play, men du kan til enhver tid afmelde kommunikationen via linket i de e-mails, TV 2 Play sender, eller ved at kontakte TV 2 (kontaktinfo nederst i disse Brugerbetingelser).


Tvister
Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.
I tilfælde af en tvist mellem dig og TV 2 skal parterne primært søge tvisten løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan nå til en aftale, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/).


Force Majeure
TV 2 er ikke ansvarlige over for dig i tilfælde af, at vores opfyldelse i henhold til disse Brugerbetingelser bliver begrænset/forhindret, eller hvis tilgængeligheden og/eller funktionaliteten af TV 2 Play bliver begrænset, forhindret eller forsinket på grund af lovgivning, myndighedsbeslutninger og/eller eventuelle andre årsager uden for vores kontrol.


Ugyldighed
Skulle en bestemmelse i disse Brugerbetingelser blive erklæret ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse Brugerbetingelser, som vil forblive gyldige og retskraftige i det omfang, lovgivningen tillader det.


Kontaktoplysninger
Spørgsmål vedrørende abonnement og brug af TV 2 Play kan rettes til:
TV 2 Kundecenter
Telefonnummer: 89 88 12 12
E-mail: kundeservice@tv2.dk

Drevet af Zendesk