TV 2 PLAY Brugerbetingelser

Følg

Senest opdateret:


Aftalens indgåelse

Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2 DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C, tlf. 65 91 91 91, fax 65 91 33 22, e-mail: play@tv2.dk.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På profilsiden kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på profilsiden printe kvitteringer for alle dine køb.

Du skal være minimum 18 år for at kunne tegne abonnement på TV 2 PLAY og du skal have fast bopæl i Kongeriget Danmark.

 

Abonnementer

"Hele pakken uden reklamer" giver adgang til TV 2s seks livekanaler samt fuld adgang til alt indhold på TV 2 PLAY (samt ekstra eventkanaler). Almindelige reklameblokke indgår stadig på livekanalerne, men du får ikke reklamer på on demand-programmer.

"Hele pakken med reklamer" giver adgang til TV 2s seks livekanaler samt fuld adgang til alt indhold på TV 2 PLAY (samt ekstra eventkanaler). Almindelige reklameblokke indgår på livekanalerne, og inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der vises ikke reklamer før børneindhold.

"Basispakken uden reklamer" du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY - uden TV 2s livekanaler.

"Basispakken med reklamer" giver adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY - uden TV 2s livekanaler. Inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der vises ikke reklamer før børneindhold.

Hvis du ikke ønsker at abonnere på alle kanalerne, kan du vælge mellem følgende mindre kanal-pakker:

Live 1: Abonnementet giver adgang til live-signalet fra 1 af TV 2s kanaler efter eget valg. Der er 6 måneders binding.

Live 2: Abonnementet giver adgang til live-signalet fra 2 af TV 2s kanaler efter eget valg. Der er 6 måneders binding.

Dit abonnement på TV 2 PLAY fornyes automatisk, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når du tegner et abonnement, indgår du en betalingsaftale med TV 2, hvorved du accepterer, at TV 2 løbende trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement fra det kredit- eller betalingskort, som du har tilknyttet abonnementet.

Af praktiske årsager er et månedsabonnement fastsat til 30 dage, et kvartalsabonnement til 90 dage, halvårsabonnementer til 180 dage og et årsabonnement til 365 dage.

 

Enheder

TV 2 PLAY er udviklet til digitale enheder og til at muliggøre streaming af indhold fra TV 2 PLAY gennem kompatible enheder. Softwaren kan variere alt efter enhed og medie, og funktionaliteterne kan også være forskellige fra enhed til enhed.

Begrænsninger i brug af tjenesten

Du kan tilgå det fulde indhold af TV 2 PLAY indenfor Kongeriget Danmark.

Regler vedtaget i EU gør det desuden muligt for dig at få adgang til dit TV 2 PLAY-abonnement, når du midlertidigt opholder dig uden for Danmark, men inden for EU. Hvis du opgiver din faste bopæl i Danmark, skal du derfor meddele det til TV 2 Kundeservice på kundeservice@tv2.dk.

Det er ikke tilladt at tilgå TV 2 PLAY uden for EU med en dansk IP-adresse.

Visse serier og film vil af rettighedsmæssige årsager kun være tilgængelige på tjenesten i en begrænset periode.

Udvalgte programmer kan downloades til offline brug. Har du et abonnement med reklamer (Hele Pakken med reklamer eller Basispakken med reklamer), vil du dog ikke kunne downloade det udvalgte indhold til at blive vist offline grundet tekniske årsager.

 

Betaling

Du skal betale for adgangen til TV 2 PLAY i hele aftaleperioden. TV 2 yder ingen refusion ved manglende eller delvis brug af TV 2 PLAY. Se i øvrigt reglerne for fortrydelsesret nedenfor.

Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard udstedt af en bank i Kongeriget Danmark, kan benyttes til betaling.

Ved betaling via SMS tillægges et gebyr. Gebyrstørrelsen oplyses ved købet.

 

Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på TV 2 PLAY, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud. Hvis du tidligere har abonneret på TV 2 PLAY, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud, før tidligst efter 6 måneder. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af adgangen/abonnementet.

For "Basispakken" kan de første 30 dage være gratis, hvis du ikke har været abonnent før. Opsiger du abonnementet i de første 27 dage af gratis-perioden, stopper adgangen straks og du mister muligheden for at se indholdet. Du kan aktivere din adgang igen på din profilside i den resterende gratis-periode, hvis du fortryder din opsigelse. Opsigelse af abonnementet skal ske senest 2 dage før gratis-perioden udløber. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk til et betalende abonnement.

 

Fortrydelsesret

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på TV 2 PLAY. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse (evt. kampagneperiode medregnes) altså fra du afgiver din bestilling på TV 2s hjemmeside til den udløber 14 dage efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har startet den første afspilning af TV 2 PLAY, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af TV 2 PLAY har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til TV 2 DANMARK A/S, Rugaardvej 25, 5100 Odense C eller til TV 2 Kundeservice på kundeservice@tv2.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

- Brugernavn

- E-mail adresse

- Ordrenummer

- Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

TV 2 DANMARK A/S refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor TV 2 DANMARK A/S har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

 

Parternes forpligtigelser

TV 2 er forpligtet til at levere TV 2 PLAY, så længe abonnementsaftalen er i kraft.

Dit abonnement er knyttet til dit brugernavn og er personligt for dig. Det kan også benyttes af andre medlemmer af din husstand, og du/I kan afspille indhold fra TV 2 PLAY på to enheder ad gangen.

For at forhindre misbrug kan du højst benytte tre forskellige modtage-enheder inden for 24 timer, f.eks. to PC'ere og en iPad. Du vil blive bedt om at registrere dine modtage-enheder og kan højst benytte fem forskellige modtage-enheder. På din profilside kan du registrere og styre, hvilke modtage-enheder, der har adgang. 

Du må ikke udsende indholdet fra TV 2 PLAY offentligt, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra TV 2 PLAY. Hvis TV 2 konstaterer eller har mistanke om, at du kopierer indhold fra TV 2 PLAY eller deler brugeradgangen med personer uden for din husstand, kan TV 2 uden varsel afskære din adgang til at benytte TV 2 PLAY. TV 2 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.

Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af TV 2 PLAY i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af TV 2 PLAY.

TV 2 tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle abonnenter altid kan få adgang til TV 2 PLAY, og TV 2 vil bestræbe sig på, at TV 2 PLAY er tilgængeligt på alle tidspunkter. Ved live tv-udsendelser forbeholder TV 2 sig ret til at begrænse adgangen, hvis det - på grund af for mange samtidige brugere - anses for nødvendigt for at undgå nedbrud under udsendelsen.

Der kan forekomme, at enkelte programmer på TV 2s kanaler - både live-udsendelser og on demand - af rettighedsmæssige årsager ikke er tilgængelige på TV 2 PLAY. Brugere, som dermed afskæres fra at kunne se den/de berørte udsendelser, er ikke berettiget til nedslag i abonnement eller tilbagebetaling.

TV 2 påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. TV 2 fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.

 

Ændring af indhold, vilkår og priser

TV 2 kan til enhver tid ændre indholdet af TV 2 PLAY. Ved mindre justeringer vil disse blive varslet, når du besøger TV 2 PLAY. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger TV 2 PLAY
  • Den e-mailadresse, du har oplyst
  • På sms til det mobilnummer, der er tilknyttet.

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

 

TV 2 kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ved prisændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger TV 2 PLAY
  • Den e-mailadresse, du har oplyst
  • På sms til det mobilnummer, der er tilknyttet

 Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.

 

TV 2 kan løbende ændre og tilrette TV 2 PLAY Brugerbetingelser. Mindre justeringer vil blive varslet når du besøger TV 2 PLAY. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger TV 2 PLAY
  • Den e-mailadresse, du har oplyst
  • På sms til det mobilnummer, der er tilknyttet

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

 

Ophør

Hvis du ønsker at opsige et abonnement, som er betalt med et betalingskort, skal du gøre dette via din profilside.

Når du tegner et abonnement via mobiltelefon, knyttes abonnementet til det pågældende telefonnummer. Opsigelse skal ske fra samme telefonnummer, som er anført på den kvittering, du modtog i forbindelse med abonnementsindgåelsen.

Måneds- og kvartals- og halvårsabonnementer kan opsiges senest 2 dage før abonnementsperioden udløber. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk og løber til og med udgangen af den efterfølgende abonnementsperiode. Hvis et abonnement opsiges i en betalingsperiode, fortsætter adgangen til tjenesten indtil betalingsperioden udløber og abonnementet fornyes ikke. Se "Kampagnetilbud" for opsigelse i en gratis-periode.

Årsabonnementer (kun erhvervskunder kan være årsabonnenter) kan opsiges med 30 dages varsel, når der er gået 12 måneder efter aftalens indgåelse.

Der gælder endvidere en bindingsperiode på 6 måneder for abonnementerne Live Pakke 1 og Live Pakke 2.

Mindstepris for perioden oplyses under købet. Abonnementer med bindingsperiode kan opsiges i bindingsperioden, men opsigelsen træder først i kraft efter bindingsperiodens udløb.

Hvis betalingsfristen overskrides med mere end 30 dage eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har TV 2 ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som TV 2 har lidt.

 

Elektronisk og telefonisk henvendelse

Ved oprettelsen af et login på TV 2 PLAY, giver du samtidig samtykke til at TV 2 PLAY må kontakte dig med elektronisk post og kontakte dig via telefon. Du vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på din registrerede e-mailadresse, SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer, og beskeder via de sociale medier du har integreret med din profil på TV 2 PLAY.

TV 2 PLAY vil via elektronisk post kontakte dig med vejledning i hvordan du får mest ud af dit TV 2 PLAY-produkt, samt informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og konkurrencer mv. vedrørende TV 2 PLAY. Du vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i hvordan du får mest ud af dit nuværende abonnement. Du kan til enhver tid afmelde disse beskeder under "Afmeld kommunikation" i en af de e-mails, TV 2 PLAY sender til dig.

 

Tvister

Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Kontaktoplysninger

 

Spørgsmål vedrørende abonnement og brug af TV 2 PLAY kan rettes til:

TV 2s Kundeservice, tlf. 89 88 12 12.

 

Drevet af Zendesk